GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN
MỜI THĂM TRANG BLOG MỚI CỦA GX ĐỒNG TIẾN http://gxdongtien2.blogspot.com/

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018


CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 18-11-2018
Lời Chúa: Mt 16,24-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Suy Niệm:
Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Khi vác thập giá theo Chúa, đòi ta phải hy sinh, mất mát, thiệt thòi, và đòi ta lội ngược dòng với thế gian sa đọa.
Các vị tử đạo thường bị đặt trước thánh giá. Bước qua là được tiếp tục sống sung sướng an nhàn. Không bước qua là phải chịu tù đày, đòn vọt, mất tất cả và mất chính mạng sống. Chỉ cần một bước chân, là mọi sự thay đổi.
Đứng trước thánh giá là đứng trước một lựa chọn. Tôi chọn Ngài hay tôi chọn tôi? Không có giải pháp dung hoà hay lấp lửng. Giây phút đứng trước thánh giá là giây phút quan trọng. Quyết định không bước qua thánh giá là kết tinh của những đêm dài cầu nguyện, của việc chiến thắng những mời mọc khéo léo, của việc thắng vượt những sợ hãi, giằng co nội tâm, của những Vườn Dầu trong ngục thất...
Thời nào chúng ta cũng được đặt trước thánh giá, dấu hiệu của sự từ bỏ để phục vụ. Lúc nào chúng ta cũng có nguy cơ bước qua thánh giá, bằng đời sống hưởng thụ và ích kỷ của mình.
Cầu Nguyện:
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết, và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn.
Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Amen.


Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018


CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Ngày 11-11-2018
Lời Chúa: Mc 12,38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".
Suy Niệm:
Cho đi là quý nhưng không phải cho suông mà cho với cả tấm lòng. Một cuộc đời biết cho đi là một cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào mức độ và cách thức chúng ta trao ban cho tha nhân những gì mình có. Sống vì và sống cho người khác là cách làm tăng trưởng nhân cách và phẩm giá của mỗi người.
Cho đi là cả một nghệ thuật mà chúng ta cần phải trau dồi cho bản thân mỗi ngày. Thế nhưng, cho đi cái gì và cho như thế nào lại là một vấn nạn. Học biết cho đi đã khó, nhưng học biết cách thức cho đi lại càng khó khăn gấp bội. Đối với Chúa, tấm lòng chân thành dâng hiến luôn được Chúa coi trọng: “Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa không đòi hỏi nơi mỗi người chúng con những công việc vĩ đại, những thành công rực rỡ, nhưng Ngài muốn thấy nơi chúng con những cố gắng xuất phát từ thiện chí, từ lòng yêu mến chân thành.
Xin cho mọi người chúng con biết chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, biết chu toàn những công việc tầm thường vì lòng yêu mến Chúa, để cuộc đời chúng con thực sự có một giá trị to lớn trước mặt Ngài. Amen.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018


CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
Ngày 4-11-2018
Lời Chúa: Mc 12,28b-34
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp:
"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".
Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Suy Niệm:
Mến Chúa và yêu người là nội dung căn bản của toàn bộ lời giảng dạy và việc làm, toàn bộ cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu.
Nếu muốn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại bằng một tình yêu chân thật không giả dối, thì ta cũng phải yêu như Đức Giêsu đã yêu.
Yêu như Đức Giêsu đã yêu là đồng hoá, là nên một, là chết cho người mình yêu. Yêu như Đức Giêsu đã yêu là luôn nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người đồng loại của mình.
Yêu như Đưc Giêsu đã yêu là muốn điều tốt, nghĩ tốt, nói tốt và làm điều tốt cho người khác. Yêu như Đức Giêsu là luôn sống ngay thẳng, thật thà, dù người đời có gian dối, điêu ngoa.
Yêu như Đức Giêsu đã yêu là cầu nguyện, tha thứ cho những người làm hại mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy điều quan trọng nhất của đời sống con người là ‘mến Chúa và yêu người’. Xin cho chúng con luôn cố gắng thực thi điều Chúa dạy trong mọi thăng trầm của cuộc sống, để chúng con xứng đáng là người môn đệ Chúa. Amen.
 KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Đông, 66t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 29/10/2018. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 31/10/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018


CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Ngày 28-10-2018
Lời Chúa: Mc 10, 46-52
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
Suy Niệm:
Giữa muôn ngàn âm thanh hỗn độn, đối với người mù đang ăn xin ngoài thành Giêricô, chỉ có Đức Giêsu mới thực sự có ý nghĩa và sức mạnh cứu chữa cho anh. Thế nên “vừa nghe đó là Đức Giêsu Nazaret, anh liền đáp lại bằng lời kêu xin phát xuất từ lòng tin: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Chính Đức Giêsu đã xác nhận “lòng tin của anh đã cứu anh” nhờ đó “anh nhìn thấy được và đi theo Người”.
Cuộc sống chúng ta ngày nay cũng tràn ngập âm thanh. Có những âm thanh ta muốn nghe, được nghe. Có những âm thanh ta bị nghe, quấy rầy hoặc tra tấn ta. Tuy nhiên, trong những âm thanh đó, điều quan trọng là chúng ta nhận biết âm thanh nào thực sự là “lời cứu độ”, “lời yêu thương” mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong một thế giới ồn ào xao động, đầy dẫy những thông tin như hiện nay, xin cho chúng con biết cách xử lý để “lòng đạo” của chúng con không bị chao đảo.
Xin cho chúng con biết mỗi ngày dành một khoảng lặng để chăm chú lắng nghe Lời Chúa, nhờ đó chúng con có thể nhận ra Lời Ngài ở giữa những âm thanh xô bồ của cuộc sống. Amen.

 VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 26/10/2018, anh Phêrô Nhữ Minh Hưng, Gx.Mũi Né – và chị Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, con ông Giuse Nguyễn Văn Hân, ở gh.Phêrô, gx. Đồng Tiến.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Ngày 21-10-2018
Lời Chúa: Mc 16,15-20
Chúa Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Suy Niệm:
Trước khi về trời Chúa Giêsu đã chỉ thị các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15). Mệnh lệnh này không chỉ khép lại với cái chết của vị tông đồ cuối cùng, nhưng vẫn còn là một mệnh lệnh, một ơn gọi, một nhiệm vụ kéo dài của Giáo Hội nói chung và của mỗi người nói riêng, khi còn đang tiếp tục cuộc lữ hành đức tin trên trần thế này.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. Xin giúp chúng con trở nên chứng nhân giúp người khác nhận biết và tin yêu Chúa, bằng lời nói việc làm của chúng con. Amen.
 KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh GB. Lê Đức Lộc, 40t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 19/10/2018. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 22/10/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018


CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Ngày 14-10-2018
Lời Chúa: Mc 10,17-27
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".}
Suy Niệm:
Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng là một con người khao khát sự trọn lành nhưng lại không đủ can đảm đáp lại lời đề nghị quyết liệt của Chúa Giêsu. Một khi bị ràng buộc bởi của cải tạm bợ đời này, anh không thể vươn tới sự sống đời đời. Một khi quá coi trọng những cái mau qua, anh không thể có được cái vĩnh cửu. Một khi còn bám víu vào những thực tại trần thế, anh không thể dứt khoát theo Chúa là Đấng Trọn Lành.
Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn cho Thiên Chúa. Giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn, đề cao giá trị vật chất, người kitô hữu cần sáng suốt phân định và can đảm sống triệt để căn tính và ơn gọi Kitô hữu của mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng lòng về Chúa, bước theo và kết hiệp với Ngài. Xin đừng để chúng con quá lệ thuộc vào của cải vật chất, nhưng biết sử dụng của cải thế gian như phương thế đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 12/10/2018, anh Phêrô Nguyễn Ngọc Toan, gx.Tân Tạo – và chị Isave Nguyễn Thị Thu Thanh, con ông Giuse Nguyễn Thanh Chí, gh.Antôn, gx.Đồng Tiến.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018


CHÚA NHẬT 27 TN
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 7-10-2018
Lc 1, 26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Suy Niệm:
Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi để nói cho mọi Kitô hữu trên thế giới biết “chuỗi Mân Côi là xâu chuỗi quí hóa biết bao. Bởi vì, kinh Mân Côi có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh. KinhLạy Cha” do chính Chúa Giêsu dạy, kinh “Kính Mừng là lời chào của sứ thần Gabrien và lời chào của bà Ê-li-sa-bét. Kinh Thánh Maria” là lời kinh của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta. Kinh “Sáng Danh kết thúc mỗi mầu nhiệm để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.
Do đó, Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima đã xác nhận danh hiệu Mẹ là Mẹ Mân Côi. Mẹ yêu mến kinh Mân Côi và Mẹ cũng muốn nhân loại dùng tràng chuỗi Mân Côi để cầu nguyện hằng ngày và trong suốt cuộc đời của mình.
Cầu Nguyện:
Mẹ Maria luôn mời gọi nhân loại, mời gọi mỗi người chúng ta sám hối, siêng năng cầu nguyện với kinh Mân Côi. Chắc chắn, khi siêng năng lần chuỗi với tâm tình sốt sắng, Mẹ Maria sẽ rất hài lòng và nài van Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết yêu mến kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ đưa chúng con tới với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Amen.