GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN
MỜI THĂM TRANG BLOG MỚI CỦA GX ĐỒNG TIẾN http://gxdongtien2.blogspot.com/

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018


CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN
Ngày 15-7-2018
Lời Chúa: Mc 6,7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy Niệm:
Trang Tin Mừng  hôm nay, Chúa Giêsu đã kêu gọi mười hai tông đồ và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu luôn muốn cho con người cộng tác với Ngài để loan báo Tin Mừng cho muôn dân, và Ngài trao quyền trừ quỷ là quyền phá tan sự ác và xua trừ tội lỗi.
Mỗi người tín hữu, khi đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, là đã lãnh nhận việc loan báo Tin Mừng, nếu chúng ta không ý thức bổn phận và trách nhiệm này mà Chúa và Giáo Hội đã trao ban, là chúng ta đã đánh mất căn tính Kitô hữu nơi mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã muốn con người cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng, nên đã kêu gọi các tông đồ và sai các ngài làm việc đó. Ngày nay, Giáo Hội Chúa ở trần gian cũng kêu gọi sự dấn thân hoạt động tông đồ của mọi thành phần dân Chúa.
Xin cho chúng con sẵn sàng dấn thân phục vụ Tin Mừng, hầu đem lại ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018


CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
Ngày 8-7-2018
Lời Chúa: Mc 6,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
Suy Niệm:
Người ta thường dễ mắc phải sai lầm do thành kiến, do cái nhìn bề ngoài của mình nên dễ rơi vào lối suy nghĩ coi thường người khác "Bụt nhà không thiêng". Điều này dẫn đến những lời nói, thái độ và hành động lệch lạc gây ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống. 
Dân làng Nazareth ngạc nhiên, vì họ thấy Chúa Giêsu không đi học ở trường lớp nào, mà sao lại có những lời lẽ khôn ngoan, cao siêu, mới lạ. Mặt khác, họ biết quá rõ về thân thế và lý lịch của Chúa Giêsu, biết quá rõ họ hàng của Ngài nên họ không thể nào để cho khôn ngoan và quyền năng của Ngài lay chuyển họ.
Càng nghĩ đến thân thế, nguồn gốc, địa vị xã hội và họ hàng Ngài, họ càng thấy khó chịu, nên họ có vẻ châm biếm khi gọi Ngài là thợ mộc. Một người như vậy mà có thể là ngôn sứ, là Đấng Mêsia ư?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con tin mạnh mẽ và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con can đảm loại bỏ thành kiến, loại bỏ quan niệm đánh giá và hành động theo cái nhìn bề ngoài, để chúng con luôn nhìn nhận giá trị đúng mức những gì Chúa thương dành cho chúng con và để chúng con nhìn thấy những giá trị cao quý nơi anh chị em. Amen.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018


CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
Ngày 1-7-2018
Lời Chúa: Mc 5,21-43
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".}
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Suy Niệm:
Trang Tin Mừng hôm nay, kể về hai phép lạ Chúa Giêsu làm, đó là chữa lành bệnh cho người phụ nữ bị băng huyết và phục sinh con gái ông Giairô.
Chúng ta thấy một điều hết sức quan trọng không thể thiếu nếu muốn có phép lạ, đó là đức tin. Chính nhờ lòng tin mà người phụ nữ bị băng huyết và con gái ông Giairô được cứu chữa. Đức tin của con người cộng với ơn Thiên Chúa tạo nên phép lạ.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta chưa tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, còn bán tín bán nghi. Chúng ta cần phải có lòng tin như ông Giairô và người phụ nữ băng huyết, là phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới mà con người chỉ chú ý đến những gì đem lại cho họ niềm vui trước mắt, chóng qua, mà không quan tâm đến hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh cửu. Như niềm tin của ông Giairô và người phụ nữ bị bệnh trong Tin Mừng hôm nay, xin giúp chúng con có được một niềm tin mãnh liệt, để cho dẫu có trải qua muôn vàn nghịch cảnh của cuộc đời, chúng con vẫn luôn kiên vững một niềm tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018


CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
Ngày 24-6-2018
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lời Chúa: Lc 1,57-66.80
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.
Suy Niệm:
Vai trò của Gioan là vai trò của người tiền hô, chuẩn bị cõi lòng mọi người đón nhận Đấng cứu thế, vai trò của người đi trước dọn đường Chúa đến. Nếu Đức Kitô là mặt trời rực sáng thì Gioan Tiền Hô là hừng đông, và một khi mặt trời đã xuất hiện ngày mới khởi đầu thì hừng đông không còn nữa. Ý thức được vai trò của mình nên Gioan đã xác quyết với đám đông: “Ngài cần phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi”.
Với chúng ta cũng vậy ngay từ khi chúng ta mở mắt chào đời, Thiên Chúa cũng đã nhìn chúng ta bằng một ánh mắt trìu mến, và nhất là Ngài đã dành cho chúng ta một ơn gọi, ơn gọi ấy là trở nên như những vị tiền hô, chuẩn bị và dọn đường Chúa đến trong tâm hồn những người chung quanh. Thế nhưng chúng ta đã thực sự là những vị tiền hô của Chúa hay là bằng một đời sống bê tha và tội lỗi, gian tham và thù oán, chúng ta đã nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của những tâm hồn thiện chí, đang muốn tìm gặp Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, hành trình ơn gọi của thánh Gioan Tẩy Giả như một tấm gương và là hình mẫu để cho chúng con noi theo. Đó là một con người luôn sống khiêm hạ, ẩn dấu cái bóng bé nhỏ của mình dưới một cái bóng khác lớn hơn: “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”.
Xin cho chúng con biết nhỏ đi trong khiêm tốn, để tránh được cái nhìn hẹp hòi ích kỷ của chính mình, nhờ đó Đức Kitô mới thực sự lớn lên trong chúng con. Amen. 
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Antôn Nguyễn Đình Quyền84t, gh.Antôn, được Chúa gọi về ngày 23/6/2018. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 26/6/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Antôn sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018


CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
Ngày 17/6/2018
Lời Chúa: Mc 4,26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
Suy niệm:
Qua Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu gieo hạt giống Nước Trời là đức tin nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Người cũng đang chờ đợi hạt giống ấy mọc lên và tăng trưởng: qua những công việc nhỏ bé hàng ngày, qua những lời cầu nguyện âm thầm, qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, và qua đời sống chứng nhân của mỗi người.
Chúa mong muốn hạt giống đức tin của chúng ta ngày càng vươn cao vươn xa, không chỉ nơi chính chúng ta mà còn cho những người khác, những người chưa biết Chúa, những người đang khao khát chân lý thực sự, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, một lời an ủi, một lời cảm thông, một lời tha thứ để Nước Chúa thực sự hiện diện giữa chúng ta và lan mãi đến tận cùng thế giới.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong những việc bổn phận hằng ngày dù âm thầm, xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác cho Chúa, để mỗi việc làm của chúng con thực hiện theo ý Chúa, sẽ mang lại kết quả và làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho Nước Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Nguyên, 91t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 11/6/2018. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 15/6/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Anna sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018


CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
Ngày 10/6/2018
Lời Chúa: Mc 3,20-35
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
“Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy Niệm:
Không ai trong chúng ta đã sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa hơn Mẹ Maria. Từ khi chấp nhận sứ điệp truyền tin của sứ thần Gabriel qua hai tiếng xin vâng, cuộc sống của Mẹ Maria đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ không còn sống theo ý riêng mình, mà là sống theo thánh ý Chúa. Chính vì thế, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu do việc sinh hạ theo huyết thống, nhưng Mẹ còn là Mẹ của Chúa Giêsu do việc tuân giữ và sống lời Chúa.
Chúa đã và đang tiếp tục kêu mời mỗi người chúng ta trở nên những thành viên trong gia đình của Chúa qua việc đọc, suy gẫm và sống lời Chúa hằng ngày. Nhưng cuộc sống đầy những lôi kéo hấp dẫn từ sự hấp dẫn của tiền tài và danh vọng. Chính những thứ ấy đã và đang lôi kéo chúng ta ra khỏi gia đình của Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, được gia nhập gia đình của Chúa quả là hồng phúc lớn lao cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết hăng say và yêu mến Chúa qua việc chăm chỉ đọc, suy gẫm và sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Hữu Sự, 60t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 4/6/2018. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 7/6/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.


Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018


CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Ngày 3-6-2018
Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Suy Niệm:
Chúng ta được Đức Giêsu nuôi dưỡng bằng chính thân thể Ngài, thế nhưng đôi khi chúng ta có thái độ thờ ơ hay không cảm nhận được quà tặng cao quí này.
Dường như ngày hôm nay, chúng ta đến tham dự Bí Tích Thánh Thể thì nhiều, nhưng chúng ta lại không chuẩn bị tâm hồn hay ao ước để lãnh nhận của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Đức Kitô. Chứng “biếng ăn thiêng liêng” sẽ làm cho chúng ta èo ọt về đời sống thiêng liêng. Hãy siêng năng chạy đến với Bí Tích Tình Yêu này. Chúng ta được mời tới tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng ta được mời đến để dùng bữa chứ không đến để nhìn “thực đơn” mà thôi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể, để chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng tình thương của Chúa, sẵn sàng chia sẻ tình thương Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 1/6/2018, anh Giuse Huỳnh Thanh Ngân, gx.Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, gp.Richmond, Hoa Kỳ – và chị Maria Đoàn Thị Quỳnh Như, con bà Maria Lương Thị Kim Lan, gh.Giuse, gx.Đồng Tiến.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.