GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN
MỜI THĂM TRANG BLOG MỚI CỦA GX ĐỒNG TIẾN http://gxdongtien2.blogspot.com/

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Ngày 19-5-2019
Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Suy niệm: 
Giuđa ra đi để chuẩn bị một toan tính đen tối: phản Thầy, thì Ðức Giêsu lại phán: "Bây giờ con Người được tôn vinh".
Tại sao Ðức Giêsu sắp bước vào con đường khổ nạn, thì Ngài lại cho là Ngài sắp được tôn vinh? Ðức Giêsu sống vì yêu và chết cùng vì yêu, chết vì hạnh phúc cho tha nhân. Chính khi Ngài chết vì một lý tưởng, cái chết của Ngài có ý cao đẹp: Ðó là sự vinh hiển của Ngài.
Người môn đệ của Ðức Giêsu cũng phải sống như Thầy: Chỉ có yêu thương mới là dấu chỉ người môn đệ của Ðức Giêsu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Vì yêu nhân loại chúng con, Chúa đã phải chết để cứu chuộc chúng con. Cũng vậy, nếu chúng con muốn yêu như Chúa, chúng con phải từ bỏ chính mình. Chúng con phải quên đi tư lợi của mình. Chúng con biết quan tâm tới lợi ích của tha nhân. Chỉ khi nào chúng con sống được như vậy, chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Lưỡng, 102t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 12/5/2019. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 15/5/2019.
Và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến. Xin cầu cho linh hồn Anna sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Ngày 12-5-2019
Lời Chúa: Ga 10,27-30
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một”.
Suy Niệm:
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu trước thái độ cứng tin của người Do Thái. Họ không tin Chúa Giêsu, không phải vì không có các lý do chắc chắn để tin; nhưng vì họ từ chối không chịu lắng nghe và suy nghĩ những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm.
Họ muốn thấy dấu lạ, Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ. Họ muốn nghe lời chân lý, Chúa Giêsu đã mặc khải bao nhiêu sự thật của Thiên Chúa. Nếu họ là những người thiện chí muốn đi tìm sự thật, thì họ đã nhận ra Ngài đến từ Thiên Chúa. Nhưng họ đã nhìn và đã nghe với thái độ khác.
Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian, chúng ta phải sống thế nào để xứng danh là Kitô hữu. Mỗi hành vi của chúng ta cần biểu lộ được sự gắn kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, vị Mục Tử duy nhất, như lời thánh Phaolô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là vị Mục tử khả ái, người Mục tử nhân lành. Ngài trở nên khuôn mẫu tuyệt hảo nhất cho tất cả mọi người chúng con.
Xin cho chúng con là những Kitô hữu luôn xác tín rằng: Chúa chính là vị mục tử nhân lành, đã được Chúa Cha sai đến để chăm sóc chúng con là đàn chiên của Chúa, và bảo vệ chúng con khỏi bầy sói dữ. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 10-5-2019, anh GB.Hoàng Minh Tuấn, con ông Phêrô Hoàng Minh Huy, gh.Gioan, Gx.Đồng Tiến – và chị Maria Mai Thị Tuyết Lành, Gx.Long Hải, Gp.BàRịa.
Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Nữ (bà Phượng), 77t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 7/5/2019. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 9/5/2019.
Bà Maria Phạm Thị Rý, 83t, gh.Antôn, được Chúa gọi về ngày 7/5/2019. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 10/5/2019.
Và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến. Xin cầu cho linh hồn Anna và Maria sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019


CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Ngày 5-5-2019
Lời Chúa: Ga 21,1-14
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
Suy Niệm:
Trang Tin Mừng hôm nay trình thuật sự kiện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, và cho các tông đồ kéo được một mẻ lưới đầy cá. Sức sống Chúa Phục Sinh được ban cho các tông đồ để biến đổi các ông từ chỗ làm việc không mấy kết quả đến có kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Ngày nay Ðức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa từng công việc của chúng con. Mỗi khi chúng con bắt tay làm việc xin Chúa giúp sức, để từ khởi sự đến khi hoàn thành, chúng con đều cậy nhờ ân sủng của Chúa. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Hai ngày 29-4-2019, anh Phêrô Phạm Quốc Dũng, Gx.Tân Lý – và chị Catarina Trần Ngọc Thoại Vi, con bà Maria Lê Thị Ngọc Phúc, gh.Gioan.
Anh Stephano Nguyễn Hùng Phong, Gx.Phan Xá, TGP.Huế – và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Nguyên, con bà Maria Nguyễn Thị Hà, gh.Phêrô.
Tối thứ Sáu ngày 3-5-2019, anh Phaolô Phan Hoàng Đa, Gx.Truyền Tin – và chị Maria Nguyễn Thị Nhật Yến, con bà Anna Nguyễn Thị Hoa, ở gh.Giuse.
Các anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc các anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019


CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Ngày 28/4/2019
Lời Chúa: Ga 20,19-31
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Suy Niệm:
Chúa Kitô Phục Sinh là một Tin Mừng, nhưng là một Tin Mừng không dễ tin, đặc biệt đối với những người theo Chúa, như các tông đồ. Nguyên sự kiện ngôi mồ trống không đủ bằng chứng để họ tin. Cần phải có những lần hiện ra của Chúa Giêsu mới củng cố được lòng tin của các ông. 
Tin Mừng hôm nay ghi nhận, Tôma đã thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con" khi Chúa Giêsu cho ông thấy những dấu đinh của cuộc khổ nạn trên thân thể Ngài và nói với ông những lời không thể ngờ được: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!".
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con người ngày nay đang đòi kiểm nghiệm những chứng tích tình yêu của cộng đoàn Kitô hữu chúng con.
Ước gì mỗi người chúng con đều mang những chứng tích tình yêu của Chúa Kitô đóng đinh trên tay chân, trên thân xác, trong cuộc sống... để chia sẻ với Chúa Giêsu những vết thương của các cuộc khổ nạn đang diễn ra trên thế giới ngày nay, nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho chiến thắng vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày 21-4-2019
Lời Chúa: Ga 20,1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay ghi lại hiện tượng mồ trống, không còn xác Chúa Giêsu ở đó qua ba nhân chứng là Maria Madalena, Phêrô và Gioan. Tất cả đều chứng kiến tận mắt ngôi mộ trống, tảng đá lấp cửa mộ được đẩy qua một bên, khăn liệm xác Chúa xếp lạ gọn ghẽ. Những sự kiện này là bằng chứng xác thực Đức Giêsu Kitô đã sống lại thật.
Thế nhưng những lo lắng, toan tính trần gian như Maria Madalena đi tìm xác Chúa không đưa đến niềm tin. Những suy tư lý luận của Phêrô chẳng đưa tới đâu, chỉ có tình yêu của Gioan mới dẫn ông tới niềm tin vào Đức Kitô phục sinh.


Cầu Nguyện:

Tin Đức Kitô Phục Sinh và cảm nghiệm được ơn phục sinh, các tông đồ mở toang cửa, hăng say ra đi đem Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người, bất chấp mọi khó khăn gian khổ.
Xin cho mọi người Kitô hữu chúng con, tin vào Chúa Kitô phục sinh, là không được giữ niềm vui cho mình, mà phải loan tin vui đó cho mọi người trong gia đình, trong xã hội bằng cách giúp đỡ, chia sẻ, phục vụ mọi người trong yêu thương. Amen. Alleluia.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông GB. Nguyễn Văn Tỏ, 66t, gh.Phêrô, được Chúa gọi về ngày 18/4/2019. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 22/4/2019, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.

Xin cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.


THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH
Ngày 20-4-2019
Lời Chúa: Lc 24,1-12
Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Ðang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại". Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói.
Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.
Suy Niệm:
Chúa Kitô đã Phục Sinh, Ngài đang sống trong vinh quang của Chúa Cha. Niềm tin đó, giúp chúng ta đón nhận cuộc đời, kể cả đau khổ và cái chết, một cách tích cực, chủ động và vui tươi. Đau khổ, đối với chúng ta, không còn là điều phi lý nữa, bởi vì thập giá đã được đưa vào vinh quang Phục Sinh.
Từ cái chết, Thiên Chúa đã làm phát sinh sự sống trong Chúa Kitô. Nếu chúng ta đã tin vào sự Phục Sinh, vào chiến thắng chung quyết của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không còn lo âu buồn phiền, không còn sống ích kỷ hẹp hòi, mà dám từ bỏ, hy sinh, xả thân vì sự sống và hạnh phúc của mọi người.
Sự Phục Sinh của Đức Kitô không chỉ hướng tới ngày mai, hướng tới sự sống bên kia thế giới, hay hướng tới thiên đàng đã được hứa ban, nhưng còn hướng chúng ta tới cuộc sống hiện tại, tức là hôm nay và ngay lúc này.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kitô Phục sinh, một xin cho chúng con cũng biết chết đi cho con người cũ là những tính mê nết xấu; là sự ghen ghét, đố kị; là sự gian tham, lọc lừa… để sống lại cho con người mới trong Chúa Kitô là tình yêu thương, bao dung; là sự trung thực, ngay thẳng… Chỉ có như vậy, việc chúng con mừng lễ Phục Sinh mới thực sự có ý nghĩa và mang lại cho chúng con niềm hy vọng được Phục Sinh với Chúa. Amen.


THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ngày 19-4-2019
Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;
Lời Chúa: Ga 18,1-19,42
Suy Niệm:
Chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc tội thiên hạ. Buổi chiều hôm nay là “giờ” của Thiên Chúa Cha đã định, và cũng là “giờ” của Đức Giêsu hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại; “giờ” của người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo. “Giờ” đó được hoàn tất trên Thánh Giá. 
Thánh Giá không phải là đồ trang sức, không phải là một công trình nghệ thuật được đính nhiều đá quý và kim cương lấp lánh. Nhưng Thánh Giá là mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa vì yêu thương. Đây chính là câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Đây cũng là chuyện tình của Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. Xin Chúa cho chúng con khi nhìn ngắm Thánh Giá Chúa, biết khám phá ra rằng, Thiên Chúa đã chết chỉ vì yêu, để chúng con biết yêu thương nhau, hầu chứng tỏ rằng: chúng con yêu Chúa, vì đó là cốt lõi của Đạo Chúa. Amen.